Kontakty

EMUN PARTNERS a.s.
Anežská 986/10
110 00 Praha 1

T: +420 222 318 789
F: +420 221 892 460
info@emun-partners.cz
www.emun-partners.cz
IČO: 24181781, společnost vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 17651