Produkty

Privátní bankovní služby

Jsme nezávislí na bankách, a to nám umožňuje hájit zájmy svých klientů. Naše poradenství zahrnuje vše od výběru banky přes podporu při získávání bankovních produktů (úvěry, kreditní karty atp.) až po samotné jednání s bankou.

Správa finančního majetku

Tradice investování skupiny PROXY – FINANCE a.s. nám umožnila sestavit silný analytický tým, který je zárukou profesionálních poradenských služeb. Při poradenské činnosti týkající se alokace majetku kombinujeme makro a mikroekonomické pohledy.

Situace na finančních trzích vyžaduje hledání nových cest souvisejících s uchováním majetku, který naši klienti pracně vytvořili. Pro investování hledáme klientům rovnováhu mezi požadavkem na délku investice a ochotu klienta nést riziko.

Nezávislost na finančních institucích nám umožňuje volnost při výběru finančních produktů. Náš vztah s klientem je transparentní.

Příprava na generační přesun majetku

Považujete za rozumné rozdělit Váš majetek prostým matematickým dělením jako vhodný způsob řešení pozůstalosti? Pokud nikoli, doporučujeme otázku generačního přesunu rozpracovat v předstihu. Zahraniční praxe ukazuje, že pro rodiny s rozsáhlým majetkem je žádoucí vytvořit takovou strukturu rozložení majetku, jež umožní jeho rozvoj i po případném odchodu jeho zakladatele.

V naší legislativě jsou tyto metody upraveny v zákoně č.89/2012 Sb., novém občanském zákoníku.

Ve spolupráci s renomovanými českými i zahraničními právními kancelářemi Vám pomůžeme najít odpověď na otázku, jak nejlépe předat majetek nastupujícím generacím.

Služby pro rodinné podniky

Rodinné podniky mají, na rozdíl od běžných obchodních společností, řadu specifik. Je vždy nutné pamatovat na propojení čistě obchodního řešení s prioritou fungování rodinných vazeb.

Jedním z nejdůležitějších kroků je otázka řešení nástupnictví, tedy předání kormidla nastupujícím generacím. To často znamená vytvořit kompenzační plány pro rodinné příslušníky, zpracovat návrhy řídících a rozhodovacích mechanismů a rozdělit majetek na firemní a osobní, včetně pravidel pro správu tohoto majetku.

Jestliže upřednostníte zachování rodinné firmy před jejím alternativním prodejem nebo vstupem na burzu, rádi Vám pomůžeme otázku nástupnictví vyřešit.