Emun  

FAMILY OFFICE

Strategie zachování rodinných hodnot

Ve službách našim klientům uplatňujeme multidisciplinární přístup. Vycházíme přitom z tradičních hodnot, jako jsou důvěryhodnost, diskrétnost a výchova nastupujících generací k zodpovědnosti. Záleží nám na tom, aby se naši klienti s námi cítili v bezpečí. Ke své práci přistupujeme s odpovědností, respektem a pokorou. Dáváme financím řád a smysluplnou budoucnost. To je cesta, po níž se ubíráme při péči o rodinný majetek klientů, který rozvíjíme pro další pokolení.

NÁŠ TÝM

Náš tým je složený ze specialistů v oblasti investičních strategií, správy majetku a nástupnictví. Vybíráme je pečlivě – nejen s ohledem na odbornost, ale také na lidskou stránku. Mít společný cíl nestačí. Musíme se potkávat i na cestách, kterými k němu míříme. V obou rovinách máme vysoké nároky.

PETR LAŠTOVKA

PETR LAŠTOVKA

Partner

VÍCE
VLADIMÍR HOFFMANN

VLADIMÍR HOFFMANN

Partner

VÍCE
VÍT VAŘEKA

VÍT VAŘEKA

Partner

VÍCE

FILOZOFIE

Důvěra našich klientů pro nás představuje ten největší závazek. Rodiny, pro které pracujeme, vkládají do našich rukou péči o svůj majetek a svou budoucnost. Provázíme je v otázkách jeho držby, správy a rodinného nástupnictví.


VÍCE