Emun  
EMUN > EMUN FAMILY OFFICE > O NÁS > Náš tým

Náš tým

Náš tým je složený ze specialistů v oblasti investičních strategií, správy majetku a nástupnictví. Vybíráme je pečlivě – nejen s ohledem na odbornost, ale také na lidskou stránku. Mít společný cíl nestačí. Musíme se potkávat i na cestách, kterými k němu míříme. V obou rovinách máme vysoké nároky.

PETR LAŠTOVKA

PETR LAŠTOVKA

Petr Laštovka vystudoval Fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor účetnictví a finanční řízení podniku, kde později aktivně pedagogicky působil. Petrova profesní dráha začala ve společnosti TPA Horwath na pozici auditora a daňového poradce, později se zde stal ředitelem konzultační divize se zaměřením na investičního bankovnictví. Současně se věnoval publikační činnosti a přednášel na téma cenné papíry, deriváty a investiční bankovnictví v řadě významných institucí, kromě VŠE to byly např. Finanční ředitelství, Komora daňových poradců a soukromé vzdělávací agentury.

V roce 2011 se rozhodl zúročit své dlouholeté zkušenosti z analýzy firem a investování a založil společnost EMUN PARTNERS family office, a.s., kde se zaměřuje na správu a strukturování rodinného majetku klientů.

VÍCE
VLADIMÍR HOFFMANN

VLADIMÍR HOFFMANN

Vladimír Hoffmann je místopředseda představenstva a CIO EMUN PARTNERS family office, a.s. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě, Fakultu řízení, obor ekonomicko-matematické výpočty. Po roce 1989 absolvoval množství kurzů v oblasti financí, včetně kurzu Světové banky v Praze a stipendia na London University a London School of Economics v Londýně. Je držitelem makléřské licence. Vladimír má více než 25 let zkušeností v oblasti kapitálových trhů, financí a investic. Za svou kariéru působil ve statutárních orgánech mnoha významných firem jako Delta Securities, Jihočeské papírny Větřní, Teplárna Trmice, Frigera Kolín a Burza cenných papírů Praha.

V roce 2001 začal spolupracovat s Proxy-Finance, a.s., v oblasti investičního poradenství, analýzy portfolií bankovních úvěrů a financování pohledávek. V roce 2011 se stal zakládajícím partnerem společnosti EMUN PARTNERS family office, a.s., ve které má na starosti investiční strategii a investice do private equity.

VÍCE
VÍT VAŘEKA

VÍT VAŘEKA

Vít Vařeka vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Frostburg State University, Maryland, v USA. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti kolektivního investování, správy portfolií a obchodování s cennými papíry. V roce 2006 založil a následujících osm let řídil investiční společnost AMISTA, která se pod jeho vedením stala nejvýznamnější tuzemskou investiční společností se zaměřením na obhospodařování fondů určených pro zkušené investory.

V roce 2018 se Vít stal jedním z řídících partnerů společnosti EMUN PARTNERS family office, a.s., kde má na starosti péči o klienty a jejich rodinný majetek. Je specialistou na fondy.

VÍCE