Emun  
EMUN > EMUN FAMILY OFFICE > SLUŽBY > Ochrana a plánování finančního majetku

Služby Family Office

Ochrana a plánování finančního majetku

Hledáme ta nejlepší investiční řešení s důrazem na vhodnou strategickou alokaci rodinných aktiv.

 

Investiční politika

Dohled vybraného majetku

Konsolidovaný přehled stavu majetku

Vzdělávání rodiny ve finančních otázkách