Emun  
EMUN > EMUN INVESTMENTS > O NÁS > Náš tým

Náš tým

Náš tým je složený ze specialistů v oblasti investičních strategií, správy majetku a nástupnictví. Vybíráme je pečlivě – nejen s ohledem na odbornost, ale také na lidskou stránku. Mít společný cíl nestačí. Musíme se potkávat i na cestách, kterými k němu míříme. V obou rovinách máme vysoké nároky.

VÍT VAŘEKA

VÍT VAŘEKA

Vít Vařeka vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Frostburg State University, Maryland, v USA. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti kolektivního investování, správy portfolií a obchodování s cennými papíry. V roce 2006 založil a následujících osm let řídil investiční společnost AMISTA, která se pod jeho vedením stala nejvýznamnější tuzemskou investiční společností se zaměřením na obhospodařování fondů určených pro zkušené investory.

V roce 2018 se Vít stal jedním z řídících partnerů společnosti EMUN PARTNERS family office, a.s., kde má na starosti péči o klienty a jejich rodinný majetek. Je specialistou na fondy.

VÍCE
MICHAL BEČVÁŘ

MICHAL BEČVÁŘ

Michal Bečvář vystudoval Technickou fakultu na ČZU v Praze, obor obchod a podnikání s technikou. Od roku 2007 působil v licencované investiční společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., která je zároveň největším poskytovatelem služeb pro fondy kvalifikovaných investorů. Ve společnosti zastával celou řadu funkcí a byl též dlouhodobým členem hlavního investičního orgánu AMISTA. Dříve také působil ve společnosti Raiffesenbank, a.s.

Od roku 2018 je členem představenstva investiční společnosti EMUN PARTNERS investiční společnost, a.s., která se zaměřuje na správu svěřenských fondů.

VÍCE
VLADIMÍR HOFFMANN

VLADIMÍR HOFFMANN

Vladimír Hoffmann je místopředseda představenstva a CIO EMUN PARTNERS family office, a.s. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě, Fakultu řízení, obor ekonomicko-matematické výpočty. Po roce 1989 absolvoval množství kurzů v oblasti financí, včetně kurzu Světové banky v Praze a stipendia na London University a London School of Economics v Londýně. Je držitelem makléřské licence. Vladimír má více než 25 let zkušeností v oblasti kapitálových trhů, financí a investic. Za svou kariéru působil ve statutárních orgánech mnoha významných firem jako Delta Securities, Jihočeské papírny Větřní, Teplárna Trmice, Frigera Kolín a Burza cenných papírů Praha.

V roce 2001 začal spolupracovat s Proxy-Finance, a.s., v oblasti investičního poradenství, analýzy portfolií bankovních úvěrů a financování pohledávek. V roce 2011 se stal zakládajícím partnerem společnosti EMUN PARTNERS family office, a.s., ve které má na starosti investiční strategii a investice do private equity.

VÍCE
PETR LAŠTOVKA

PETR LAŠTOVKA

Petr Laštovka vystudoval Fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor účetnictví a finanční řízení podniku, kde později aktivně pedagogicky působil. Petrova profesní dráha začala ve společnosti TPA Horwath na pozici auditora a daňového poradce, později se zde stal ředitelem konzultační divize se zaměřením na investičního bankovnictví. Současně se věnoval publikační činnosti a přednášel na téma cenné papíry, deriváty a investiční bankovnictví v řadě významných institucí, kromě VŠE to byly např. Finanční ředitelství, Komora daňových poradců a soukromé vzdělávací agentury.

V roce 2011 se rozhodl zúročit své dlouholeté zkušenosti z analýzy firem a investování a založil společnost EMUN PARTNERS family office, a.s., kde se zaměřuje na správu a strukturování rodinného majetku klientů.

VÍCE