EMUN > KLIENTI

Klienti

Našimi klienty jsou rodiny s majetkem přesahujícím 100 milionů korun, které s ním chtějí nakládat smysluplně  a uchovat jej pro příští generace.

Odpovědný přístup k rodinnému majetku je základem pro to, aby se jmění vytvořené první generací nestalo prokletím generací nastupujících. Proto se snažíme inspirovat klienty i v otázkách předání hodnot nemateriálních.

Z výzkumu londýnské společnosti Campden Wealth vyplývá, že majetek ve třetí generaci bývá o 92 % menší než v generaci první. Důvodem je skutečnost, že rodiny podceňují dlouhodobé strategie, například plán generačního předávání majetku. Naším cílem je, abychom klienty před „pravidlem 92“ ochránili.