EMUN > O NÁS > Finanční partneři

Finanční partneři

Rolí finančních partnerů je podpora finanční stability a síly společnosti včetně vytváření koinvestičních
a investičních příležitostí.

 

PROXY – FINANCE je nejstarší soukromá investiční skupina v České republice. Účinné a flexibilní kapitálové investice, to je nástroj, jehož prostřednictvím investiční skupina již od roku 1991 urychluje zhodnocení firem a projektů. Investiční aktivity skupiny se v posledních letech zaměřily na financování restrukturalizace firem formou mezaninových půjček nebo podřízených úvěrů, dále pak na financováni developerských projektů v rámci skupiny a na další finanční transakce podporující financování specifických projektů. Společnost investuje pouze vlastní prostředky.

RSJ Investments spravuje široké portfolio investic v České republice i zahraničí. Vysoký podíl na spravovaném majetku mají nemovitostní projekty, které se zaměřují na akvizici a držbu výnosových nemovitostí a rezidenční a výnosovou výstavbu. Podstatné jsou také investice do klíčových odvětví 21. století – informačních technologií, biotechnologií, produkce zdravých potravin,výroby energie z obnovitelných zdrojů nebo oblasti life sciences.